Nieuwsbericht | | 09-06-2022 | ±2 minuten leestijd

Vanwege een tekort aan geschoolde arbeidskrachten heeft de Australische minister van Immigratie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken opgedragen om de visumaanvragen voor geschoolde migranten sneller te verwerken.

Grote achterstand visumaanvragen geschoolde arbeidskrachten

Afgelopen week heeft de Australische minister van Immigratie er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van Australië op aangedrongen om de verwerking van visumaanvragen van geschoolde arbeidskrachten te versnellen. De afgelopen jaren is er in Australië namelijk een enorm tekort aan geschoolde migranten ontstaan omdat de visumaanvragen niet snel genoeg werden verwerkt.

Het aantal geschoolde arbeidsmigranten met een tijdelijk werkvisum daalde van 196.000 in 2014 naar 96.000 in 2022. In april van dit jaar verlieten meer arbeidsmigranten het land dan dat er binnenkwamen, waardoor veel bedrijven in Australië kampten met een tekort aan arbeidskrachten. Er kwamen in die maand 8970 geschoolde migranten Australië binnen, maar er vertrokken er ook 9230 uit het land. Dit leidde tot een uitstroom van 260 werkkrachten in de visumcategorie 482. Dit betekent dat het land er nu alles aan moet doen om het tekort aan arbeidskrachten op te vullen.

Belemmering werkgevers bij zoektocht naar geschoolde arbeidsmigranten

Niet alleen hebben arbeidsmigranten moeite om op tijd aan een visum te komen, ook werkgevers kampen met vele obstakels bij het zoeken naar geschoolde arbeidskrachten. Zo zijn de kosten voor een werkvisum erg hoog en is er sprake van langdurige verwerkingstijden. Hierdoor is het voor bedrijven moeilijk om aan personeel te komen en dreigen sommige bedrijven zelfs te moeten sluiten.

De Australische overheid zal dus snel met een oplossing moeten komen. In het verleden werden tijdelijke arbeidskrachten in verschillende sectoren systematisch uitgebuit en onderbetaald, maar daar moet nu verandering in komen. Volgens de voorzitter van de ACTU (Australian Council of Trade Unions), dient de focus nu te komen liggen op het vooropstellen van permanente migratie om arbeidstekorten aan te vullen in combinatie met vaardigheidstrainingen voor lokale werknemers, zodat deze ook kunnen worden ingezet.

Verschil werkvisum en toeristisch visum

Wie van plan is om tijdens een reis door Australië te gaan werken, kan daarvoor een Working Holiday visum of Work and Holiday visum aanvragen. Welke van deze twee visa u kunt aanvragen hangt af van uw nationaliteit. Voor reizigers uit Nederland en België volstaat het Working Holiday visum. Dit visum is geldig voor een verblijf van een jaar en kan tot maximaal drie keer worden aangevraagd. Let er wel op dat de kosten voor dit visum een stuk hoger liggen dan voor een toeristisch visum.

Wie niet langer dan drie maanden in Australië wil verblijven en niet van plan is om te gaan werken, kan beter een toeristenvisum Australië aanvragen (eVisitor). Over het algemeen voldoen reizigers uit de Europese Unie aan de voorwaarden van het eVisitor visum Australië. Controleer daarom voor het aanvragen van het visum goed of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is kunt u namelijk geen eVisitor visum Australië aanvragen, maar zult u een ander visum voor Australië moeten aanvragen, bijvoorbeeld een ETA. De kosten en de aanvraagprocedure van dit visum zijn afhankelijk van de nationaliteit van de reiziger.