Nieuwsbericht | | 17-10-2023 | ±13 minuten leestijd

Er zijn vele redenen waarom Canada een geschikte bestemming zou kunnen zijn voor wie in het buitenland een (afstudeer)stage wil volgen. Het land staat bekend om zijn welvarendheid, vriendelijke en gastvrije inwoners, mooie natuurgebieden en onderwijs van hoge kwaliteit. Wie stage wil lopen in Canada, heeft een geldige reistoestemming en specifieke werkvergunning nodig.

Werkvergunning voor een stage in Canada

Als u stage gaat lopen in Canada, moet u een werkvergunning (work permit) aanvragen. Dit omdat u in dit geval werkgerelateerde activiteiten gaat uitvoeren in Canada, in dienst bij een Canadese werkgever, waarvoor u een stagevergoeding hoort te krijgen. Een visum, eTA of study permit volstaat dus niet voor een stage in Canada.

U kunt het benodigde work permit voor uw stage in Canada aanvragen via het International Experience Canada (IEC) programma. Binnen dit programma kan een work permit worden aangevraagd dat gericht is op studenten die voor hun studie stage willen lopen in Canada: het International Co-op (Internship) work permit. Deze werkvergunning kan op de website van de Canadese overheid worden aangevraagd. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een International Co-op (Internship) werkvergunning. Of u in aanmerking komt voor dit work permit is afhankelijk van uw nationaliteit en leeftijd. Houd er overigens rekening mee dat een werkvergunning geen visum is, wat betekent dat u ook een reistoestemming nodig heeft. Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u, wanneer uw aanvraag voor uw werkvergunning is goedgekeurd, automatisch ook een eTA of bezoekersvisum voor Canada.

In de onderstaande tabel kunt u controleren of u op basis van uw leeftijd en nationaliteit in aanmerking komt voor het International Co-op work permit. Als u niet voor deze werkvergunning in aanmerking komt, komt u mogelijk wel in aanmerking voor een Working Holiday work permit. Als u wel voor deze werkvergunning in aanmerking komt en uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u hiermee alsnog stage lopen in Canada. Met beide work permits mag u naast stage lopen in Canada ook door het land reizen, ideaal dus als u tijdens of na uw stage ook de toeristische hoogtepunten van Canada wilt bezoeken.

Voor beide work permits geldt dat de maximale geldigheidsduur en aanvullende voorwaarden kunnen verschillen op basis van de nationaliteit van de aanvrager. U doet er dus verstandig aan om voor het indienen van een aanvraag nauwkeurig na te gaan wat in uw geval de maximale geldigheidsduur en aanvullende voorwaarden zijn van het work permit dat u wilt aanvragen.

Nationaliteit Leeftijd aanvrager Working HolidayInternational Co-op (Internship)
Andorra 18 t/m 30 jaar Ja Nee
Australië 18 t/m 35 jaar Ja Ja
België 18 t/m 30 jaar Ja Nee
Chili 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Costa Rica 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Denemarken 18 t/m 35 jaar Ja Nee
Duitsland 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Estland 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Frankrijk 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Griekenland 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Hong Kong 18 t/m 35 jaar Ja Nee
Ierland 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Italië 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Japan 18 t/m 30 jaar Ja Nee
Kroatië 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Letland 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Litouwen 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Luxemburg 18 t/m 30 jaar Ja Ja
Mexico 18 t/m 29 jaar Ja Ja
Nederland 18 t/m 30 jaar Ja Nee
Nieuw-Zeeland 18 t/m 35 jaar Ja Nee
Noorwegen 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Oekraïne 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Oostenrijk 18 t/m 30 jaar Ja Ja
Polen 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Portugal 18 t/m 35 jaar Ja Ja
San Marino 18 t/m 35 jaar Ja Nee
Slovenië 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Slowakije 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Spanje 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Taiwan 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Tsjechië 18 t/m 35 jaar Ja Ja
Verenigd Koninkrijk (Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales) 18 t/m 30 jaar Ja Nee
Zuid-Korea 18 t/m 30 jaar Ja Nee
Zweden 18 t/m 30 jaar Ja Ja
Zwitserland 18 t/m 35 jaar Nee Ja

Hieronder vindt u meer informatie over het International Co-op (Internship) work permit. Indien u volgens bovenstaande tabel niet voor deze werkvergunning in aanmerking komt, maar wel voor het Working Holiday work permit, lees dan verder in het nieuwsartikel over de aanmeldprocedure en de voorwaarden van het Working Holiday work permit voor Canada.

Belangrijke informatie voordat u zich gaat aanmelden

Voordat u begint met uw aanvraag voor een International Co-op (Internship) work permit op de website van de Canadese overheid, is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

 • U moet een geldig paspoort hebben. Dit paspoort moet gedurende uw gehele verblijf in Canada geldig zijn. Controleer dit dus goed en vraag een (nieuw) paspoort aan indien nodig.
 • U kunt de kosten alleen betalen met een internationaal erkend betaalmiddel zoals een creditcard van bijvoorbeeld Mastercard. Zorg dat u zowel gedurende uw aanvraag als tijdens uw eventuele verblijf in Canada een creditcard in uw bezit heeft.
 • U dient gedurende uw gehele verblijf in Canada een ziektekostenverzekering te hebben. Dit mag ook bij een verzekeringsmaatschappij in uw thuisland zijn, op voorwaarde dat deze ook eventuele kosten in Canada vergoed. Vraag dit na bij uw verzekeringsmaatschappij en sluit indien nodig een aanvullende verzekering af.
 • U dient minimaal 2500 CAD op uw bankrekening te hebben om uw verblijf in Canada te bekostigen. U kunt gevraagd worden om hier een bewijs van aan te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een bankafschrift. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 10 dagen voor uw aankomstdatum in Canada.
 • Indien u recentelijk 6 maanden of langer in een land bent verbleven waarvoor volgens Canada gezondheidsrisico’s gelden, moet u een medische controle ondergaan. Controleer dus voor vertrek voor welke landen dit geldt. Als u stage gaat lopen in een van de volgende sectoren, moet u altijd een medische controle ondergaan:
  • Gezondheidszorg
  • Kinderopvang
  • Onderwijs
  • Ouderenzorg

Aanmelden voor het International Co-op work permit

Of u in aanmerking komt voor een International Co-op work permit wordt dus onder andere bepaald op basis van uw nationaliteit en leeftijd. Er zijn echter ook nog enkele andere voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen. Zo moet u een ondertekende brief, intentieverklaring of ondertekend contract hebben van het Canadese bedrijf waar u stage wilt gaan lopen. Ook moet u kunnen aantonen dat u student bent, bijvoorbeeld met een bewijs van inschrijving. Alleen als u aan alle voorwaarden voldoet en alle benodigde documenten kunt aanleveren, kan uw aanvraag uiteindelijk worden goedgekeurd.

Om een aanvraag in te dienen voor het International Co-op (Internship) work permit, gaat u naar de website van de Canadese overheid. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u het work permit kunt aanvragen.

 1. Controleer in de tabel op deze pagina of u op basis van uw leeftijd en nationaliteit in aanmerking komt voor het International Co-op (Internship) work permit.
 2. Komt u in aanmerking? Vul dan de zogeheten “Come to Canada questionnaire” in. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 10 à 15 minuten. Op basis van uw antwoorden wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor het International Co-op (Internship) work permit.
 3. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een persoonlijke verwijzingscode.
 4. Maak een IRCC-account aan op de website van de Canadese overheid en gebruik de persoonlijke verwijzingscode uit stap 3 om de aanvraag te starten.
 5. Maak uw profiel compleet en kies de poules waarin u wilt deelnemen. In het geval van een stage kiest u hier dus voor de International Co-op (Internship) poule of voor de Working Holiday poule als u niet voor het International Co-op (Internship) work permit in aanmerking komt. De onderstaande vervolgstappen zijn alleen van toepassing wanneer u wordt uitgenodigd om een International Co-op work permit aan te vragen.*
 6. Als u een uitnodiging ontvangt voor het indienen van een aanvraag voor een International Co-op (Internship) work permit, heeft u 10 dagen de tijd om uw aanvraag te starten of ervan af te zien.
 7. Wanneer u met uw aanvraag begint, heeft u 20 dagen om deze af te ronden, oftewel de benodigde documenten aan te leveren en de kosten te betalen. Aangezien sommige documenten opgevraagd moeten worden bij andere partijen (denk hierbij aan de gemeente, het ziekenhuis of de politie) doet u er verstandig aan hier ruim op tijd mee te beginnen. Indien u de benodigde documenten niet binnen 20 dagen kunt aanleveren, kunt u een brief aanleveren waarin u de reden van de vertraging uitlegt of bewijs aanleveren dat u de benodigde documenten (tijdig) heeft aangevraagd, maar nog niet ontvangen heeft. Gedurende deze 20 dagen moet het stagebedrijf ook de vergoeding van 230 CAD betalen via het werkgeversportaal op de website van de Canadese overheid. Na betaling ontvangt het stagebedrijf een code (van 7 tekens) die u nodig heeft voor uw aanvraag van het work permit.
 8. Controleer de geüploade documenten en uw antwoorden goed alvorens u uw aanvraag definitief indient.
 9. In sommige gevallen wordt na het indienen van een aanvraag nog om biometrische gegevens, zoals een gezichtsscan en/of vingerafdrukken, gevraagd. Als dit voor u geldt, krijgt u hier een instructiebrief over binnen 24 uur nadat u uw aanvraag definitief heeft ingediend. U heeft vanaf dat moment 30 dagen de tijd om de vereiste biometrische gegevens af te laten nemen bij een Visa Application Centre (VAC). Het kan zijn dat u hiervoor naar een andere stad of een ander land moet reizen, dus controleer direct na ontvangst van de brief waar het dichtstbijzijnde VAC is. Maak tijdig een afspraak, zodat u binnen de vastgestelde 30 dagen uw biometrische gegevens kunt laten afnemen. Houd er rekening mee dat er kosten in rekening worden gebracht voor de afname van uw biometrische gegevens.
 10. Ook na het indienen van uw aanvraag kan het soms nog voorkomen dat u gevraagd wordt om aanvullende documenten aan te leveren. Houd uw IRCC-account dus goed in de gaten.
 11. Na het indienen van de aanvraag kan het tot 56 dagen duren voordat uw work permit wordt toegekend. Deze beoordelingsperiode gaat in na het betalen van de kosten of na het aanleveren van de biometrische gegevens als dit in uw geval nodig was. Indien er hierna nog om aanvullende documenten gevraagd wordt, wordt de beoordelingsperiode van 56 dagen stopgezet. Deze gaat dan opnieuw in nadat de aanvullende documenten aangeleverd zijn. Het advies is om minimaal 4 maanden voor aanvang van uw stageperiode te beginnen met de aanvraag. Houd hierbij uiteraard ook rekening met de deadline van de poules.
 12. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een zogeheten “Port of Entry Letter” in uw IRCC-account. Deze brief moet u meenemen naar Canada. Het is verstandig om zowel een geprinte kopie als een digitale kopie op uw telefoon mee te nemen.

* Houd er rekening mee dat de poules en daarmee de inschrijvingen een deadline hebben. De inschrijving sluit wanneer de deadline verstreken is of wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Ga dus aandachtig na vanaf wanneer u een aanvraag kunt indienen en wanneer de deadline is en meldt u vervolgens tijdig aan. Ook is het belangrijk om te weten dat niet elke aanvraag wordt goedgekeurd en dat de mogelijkheid bestaat dat u niet wordt uitgeloot voor een van de work permits.

U kunt zowel meedoen in de poule voor het International Co-op (Internship) work permit als die voor het Working Holiday work permit. Het eerste work permit heeft echter voorrang. Dit betekent dat, wanneer u wordt uitgenodigd om het International Co-op work permit aan te vragen, u in dezelfde aanvraagperiode niet meer in aanmerking kunt komen voor het Working Holiday work permit.

Een work permit is geen reistoestemming

Omdat het work permit geen reistoestemming is, heeft u voor uw reis naar Canada ook een geldig visum of eTA nodig. Als u een International Co-op work permit aanvraagt, hoeft u geen aparte aanvraag voor een reistoestemming in te dienen. Op basis van uw nationaliteit ontvangt u na toekenning van het work permit automatisch ook een visum of eTA Canada.

Sollicitatiegesprekken voeren of stageadressen bezoeken

Veel (buitenlandse) stageadressen zijn tegenwoordig online te vinden en ook sollicitatiegesprekken kunnen veelal online plaatsvinden. U kunt er echter ook voor kiezen om naar Canada te reizen om in het land zelf op zoek te gaan naar een stageadres of naar sollicitatiegesprekken te gaan. Hiervoor kunt u een eTA Canada gebruiken. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd tussen deze oriënterende fase en de daadwerkelijke stageperiode zit, in verband met onder andere de duur van de aanvraagprocedure van een work permit en de deadline van de poules. Wees u zich ervan bewust dat u met een eTA niet mag werken in Canada, want deze reistoestemming leent zich alleen voor toeristische reizen, zakenreizen en het maken van een overstap in Canada.

Wie naar Canada reist voor een vakantie, zakenreis of overstap hoeft dan ook geen work permit aan te vragen, maar kan eenvoudig online een eTA Canada aanvragen. Dat doet u gemakkelijk via deze website. Ook voor het aanvragen van deze reistoestemming gelden echter een aantal voorwaarden. Een eTA volstaat ook voor eventuele familieleden en/of vrienden die u gedurende uw stageperiode in Canada willen bezoeken.

eTA Canada aanvragen

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,19 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.