Nieuwsbericht | | 14-07-2020 | ±5 minuten leestijd

Vanwege het huidige inreisverbod kunnen de meeste reizen naar Canada niet doorgaan. In bepaalde situaties kan er echter een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als het reisdoel erg belangrijk is, of als de reiziger een direct familielid is van een Canadese staatsburger of inwoner. Op deze pagina wordt uitgelegd welke uitzonderingen momenteel worden gemaakt en welke procedures hiervoor moeten worden doorlopen.

eTA Canada geen garantie voor toelating

Ondanks alle maatregelen als gevolg van het coronavirus is het nog steeds mogelijk om een eTA aanvraag voor Canada in te dienen. De aanvraag wordt op dezelfde wijze verwerkt als voor de coronacrisis. Wie over een geldig eTA beschikt, heeft vanwege het huidige inreisverbod nog geen garantie dat de reis naar Canada ook daadwerkelijk mag plaatsvinden. Dat mag alleen als aan de uitzonderingssituaties en voorwaarden op deze pagina wordt voldaan.

Wie mag ondanks het inreisverbod naar Canada reizen?

Het huidige inreisverbod voor Canada geldt voor reizigers van alle nationaliteiten. Er wordt slechts een beperkt aantal uitzonderingen gemaakt, namelijk voor:

Staatsburgers en inwoners van Canada en hun directe familieleden
Personen met de Canadese nationaliteit of een Canadese Permanent Resident status, alsmede hun directe familieleden. Onder directe familieleden wordt verstaan: de echtgenoot/echtgenote of wettelijke partner, een afhankelijk kind, een kind van een afhankelijk kind, een (stief-)ouder, een voogd of een begeleider. Directe familieleden moeten twee bewijsstukken aanleveren. Ten eerste een bewijsstuk waaruit blijkt dat hun familielid daadwerkelijk een Canadees staatsburger is, of de Permanent Resident status heeft. En ten tweede een bewijsstuk waaruit blijkt dat deze persoon daadwerkelijk een direct familielid is.

Personen die geregistreerd staan onder de Canadese Indian Act

Beschermde personen
Personen die in hun land van herkomst het risico lopen vervolgd te worden op basis van hun ras, godsdienst, nationaliteit, sociale groep of politieke overtuiging kunnen als beschermd persoon worden aangemerkt.

Personen die een zeer belangrijk reisdoel hebben en rechtsreeks vanuit de USA vliegen
Een medewerker van de Canadese immigratiedienst zal bij aankomst beoordelen of de reden zwaarwegend genoeg is om het land in te mogen reizen. Ook mogen luchtvaartmaatschappijen en de marechaussee reizigers voor vertrek al reizigers weren, als zij van mening zijn dat de reiziger geen zeer belangrijke reden heeft om naar Canada te reizen. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om de Canadese immigratiedienst (IRCC) vooraf per e-mail te vragen of het beoogde reisdoel belangrijk genoeg wordt gevonden.

Personen die een zeer belangrijk reisdoel hebben en niet vanuit de USA vliegen
Voor personen die niet rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar Canada vliegen maar wel naar Canada wensen te reizen vanwege een ‘zeer belangrijk reisdoel’, zoals in de vorige paragraaf omschreven, moeten daarnaast ook binnen één van de volgende categorieën vallen om toegelaten te worden:

 • Reizigers met een Canadese werkvergunning en een werk-gerelateerd reisdoel
 • Internationale studenten met een studievergunning die op of voor 18 maart 2020 is toegekend, die naar Canada moeten reizen om de studie te kunnen volgen waarvoor de studievergunning is toegekend
 • Reizigers met een permanente verblijfsvergunning die op of voor 18 maart 2020 is toegekend
 • Reizigers die alleen in Canada overstappen en de transitzone van de luchthaven niet verlaten
 • Leden van de Canadese strijdkrachten, bezoekende strijdkrachten, het Canadese Ministerie van Defensie en hun directe familieleden
 • Erkende diplomaten en hun naaste familieleden
 • Luchtvaart- en scheepsbemanning
 • Franse staatsburgers die op Saint-Pierre en Miquelon wonen en in de 14 dagen voorafgaand aan de aankomst in Canada alleen in Canada, de VS of Saint-Pierre en Miquelon zijn geweest
 • Alle personen die volgens het hoofd van de Canadese volksgezondheidsorganisatie geen gevaar voor de volksgezondheid vormen en tijdens hun verblijf in Canada diensten van essentieel belang zullen verlenen
 • Personen van wie de aanwezigheid in Canada volgens het Ministerie van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap, het Ministerie van Openbare Veiligheid of het Ministerie van Buitenlandse Zaken van nationaal belang is
 • Personen die op uitnodiging van de minister van Volksgezondheid naar Canada komen voor ondersteuning bij het bestrijden van het coronavirus
 • Personen die medische leveringen verzorgen

Aanvullende voorwaarden voor wie alsnog mag reizen

Reizigers voor wie een uitzondering op het inreisverbod wordt gemaakt, moeten ook kunnen aantonen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verblijf in Canada duurt ten minste 15 dagen
 • De reiziger doorstaat de gezondheidscheck die door de luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd of verlangd
 • De reiziger voldoet aan de overige voorzorgsmaatregelen die de luchtvaartmaatschappij heeft ingesteld
 • De reiziger beschikt over een quarantaineplan, waarin staat waar en hoe de verplichte 14-daagse quarantaine in Canada plaatsvindt, hoe van de luchthaven van aankomst in Canada naar de quarantainelocatie wordt gereisd en hoe de benodigde boodschappen, diensten en medische zorg op de quarantainelocatie worden geleverd
 • De reiziger beschikt over een geldig visum of eTA Canada

Deze voorwaarden gelden nog ten minste tot 21 juli voor reizigers die vanuit de VS naar Canada reizen en ten minste tot 31 juli voor alle andere buitenlandse reizigers.

De Canadese autoriteiten raden met klem aan niet op reis te gaan met symptomen van corona. Reizigers die symptomen van corona vertonen worden niet aan boord gelaten van vliegtuigen met een bestemming in Canada. Ook reizigers die geen goed uitgewerkt quarantaineplan kunnen overhandigen worden niet op Canadees grondgebied toegelaten.

Reizen naar Canada na het inreisverbod

Momenteel is nog niet bekend wanneer de restricties zoals benoemd op deze pagina worden opgeheven. Blijf hiervan op de hoogte door regelmatig de pagina over de huidige ontwikkelingen van het coronavirus in Canada te lezen.