Nieuwsbericht | | 01-02-2024 | ±3 minuten leestijd

Op 23 december 2023 zijn er zes landen toegevoegd aan de lijst van landen wiens staatsburgers visumvrij naar Turkije mogen reizen. Het gaat om Bahrein, Canada, Oman, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten van Amerika. Nederlandse en Belgische paspoorthouders hoeven al sinds 2020 geen visum meer aan te vragen voor Turkije.

Aantal visumvrije landen wordt uitgebreid

Sinds 23 december 2023 hoeven reizigers met een paspoort uitgegeven door Bahrein, Canada, Oman, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten of de Verenigde Staten van Amerika voor kortdurende toeristische reizen naar Turkije geen visum meer aan te vragen. Deze beslissing, die door president Erdoğan in een officieel statement werd aangekondigd, betekent dat paspoorthouders van deze landen zonder visum naar Turkije kunnen reizen. Binnen een periode van 180 dagen mogen zij 90 dagen zonder visum in Turkije verblijven. Wel moet het paspoort waarmee gereisd wordt vanaf de dag van aankomst in Turkije nog minstens 6 maanden geldig zijn. Voorheen moesten de houders van een paspoort dat was uitgegeven door deze landen een (e-)visum voor Turkije aanvragen als zij naar het land op reis wilden.

Visumplicht voor andere nationaliteiten al eerder geschrapt

In 2013 introduceerde Turkije een e-visumsysteem, waarna reizigers uit bepaalde landen geen visum meer nodig hadden. Deze reizigers hoefden voor een toeristische reis geen visum meer aan te vragen bij de ambassade of te kopen bij aankomst. Voor reizigers uit de meeste landen gold destijds echter nog een visumplicht. In de loop der jaren werd het voor reizigers uit steeds meer landen mogelijk gemaakt om zonder visum naar Turkije te reizen, beginnend bij Qatar en Koeweit. Daarna werden ook Duitsland, Italië en Frankrijk toegevoegd aan de lijst van landen zonder visumplicht voor Turkije. In maart 2020 werd de visumplicht voor Turkije voor nog veel meer Europese nationaliteiten opgeheven, waaronder Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekende dat ook deze reizigers onder bepaalde voorwaarden zonder (e-)visum naar Turkije konden reizen. Het besluit van de Turkse overheid om nu nog meer nationaliteiten visumvrij te laten reizen komt dus niet als een verrassing.

Toerisme stimuleren door visumvrij reizen

Zoals de overheden van de vele landen die Turkije voorgingen, heeft de Turkse overheid deze maatregelen genomen om het toerisme en daarmee de economie te stimuleren. Tussen 2019 en 2022 was er sprake van een enorme daling in het aantal toeristen, wat een natuurlijk gevolg was van de coronapandemie. In de eerste 10 maanden van 2023 herstelde zich dat een beetje. Er kwamen toen 4,6 miljoen meer internationale reizigers naar het land dan in de eerste 10 maanden van 2022. De meeste reizigers kwamen uit Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk, landen wier staatsburgers geen visum voor Turkije hoeven aan te vragen. De verwachting is dan ook dat het mogelijk maken van visumvrij reizen voor meer nationaliteiten een positief effect zal hebben op het aantal toeristen dat naar Turkije komt en dat het aantal toeristen dus zal toenemen.

Andere reisdoelen vereisen wel een visum

Reizigers uit landen die niet voorkomen op de Turkse lijst van landen wiens staatsburgers visumvrij mogen reizen, moeten voor een reis naar Turkije altijd een visum aanvragen. Voor reizigers uit landen die wel op de lijst staan, geldt de mogelijkheid om visumvrij te reizen over het algemeen alleen voor toeristische reizen. Voor andere reisdoelen, zoals voor werk of een studie in Turkije, moeten ook deze reizigers dus gewoon een visum aanvragen. Visums voor deze reisdoelen moeten worden aangevraagd via de ambassade. Reizigers die Turkije bezoeken voor toeristische reizen langer dan 90 dagen of die binnen een periode van 180 dagen in totaal meer dan 90 dagen in Turkije op vakantie willen, moeten een toeristenvisum aanvragen. Afhankelijk van de nationaliteit van de reiziger kan dit online of bij de ambassade.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Turkije. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (36,05 USD per visum, via www.evisa.gov.tr). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 36,05 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 21,93 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Turkije is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.