Nieuwsbericht | | 25-04-2018 | ±4 minuten leestijd

De regering-Trump wil buitenlandse bezoekers flink doorlichten, wanneer zij besluiten om op reis naar de Verenigde Staten te gaan. Het is voor Nederlandse en Belgische toeristen en zakenreizigers al jaren verplicht om een ESTA Amerika aan te vragen. Dit is een digitale toestemming, waarin de autoriteiten aangeven dat de reiziger toestemming heeft om naar Amerika te reizen.

Wie naar Amerika wil reizen, moet op sociale media behoorlijk op zijn woorden letten, als hij uit een niet-westers land komt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is van plan bezoekers die een visum aanvragen te vragen naar gebruikersnamen op sociale media. Daarnaast moeten zij alle telefoonnummers en e-mailadressen die zij de afgelopen vijf jaar hebben gebruikt doorgeven. Nederlandse en Belgische reizigers blijven voorlopig gevrijwaard van de strengere regels die de regering-Trump wil invoeren.

Social Media bij visum en ESTASocial media

ESTA aanvragen

Men kan een ESTA Amerika aanvragen. Dit is geen officieel visum, maar een digitale toestemming, waarmee de reiziger naar Amerika mag reizen. Deze toestemming moet al vooraf in Nederland gegeven worden. Er wordt op de luchthaven gecontroleerd of de Nederlandse of Belgische reiziger in het bezit is van een dergelijke toestemming.

Het is voor vliegmaatschappijen verboden om reizigers naar Amerika te vervoeren, die niet in het bezit zijn van een ESTA Amerika. Alle reizigers moeten daarom in het bezit zijn van de digitale toestemming. Dat geldt niet alleen voor toeristische doeleinden, maar ook voor zakenreizen. Bovendien moeten minderjarige kinderen over een dergelijke toestemming beschikken. Bijschrijven op de ESTA van de ouders, is niet toegestaan.

Mogelijk moeten niet-westerse reizigers die een fysiek visum willen aanvragen, binnenkort meer informatie over henzelf doorgeven. Het lijkt erop dat de aanvraag van een ESTA Amerika voorlopig niet wordt veranderd. De regering-Trump overweegt buitenlandse bezoekers zeer grondig door te lichten. Reizigers uit een zeven moslimlanden, Venezuela en Noord-Korea kunnen het land al niet in. Sinds vorig jaar werden een aantal reizigers bij aankomst in de Verenigde Staten al gevraagd naar hun sociale media-accounts, zo schrijft de Volkskrant.

De overheid gaat nu veel meer mensen vragen naar hun sociale media-activiteiten. Waarschijnlijk krijgen zo’n 14 miljoen reizigers uit niet-westerse landen vragen over hun gebruikersnamen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is voor deze reizigers raadzaam zich te onthouden van politieke opvattingen op sociale media.

Nederlandse toeristen

Het gaat hier voorlopig om strengere maatregelen voor niet-westerse landen. Nederland en andere westerse landen komen voorlopig niet in aanmerking voor de strengere regels. Het aanvragen van een ESTA in Nederland en België wordt dus niet veranderd. Dit betekent dat de reiziger niet per se hoeft te letten op de meningen die hij op zijn Twitter, Facebook en Instagram ventileert. Toch is het met het oog op de toekomst wel degelijk beter dergelijke opvattingen niet online te publiceren.

De nieuwe vragen gaan bovendien eerst alleen gelden voor het D-160-formulier. Dat is een formulier waarmee een fysiek visum moet worden aangevraagd. Voor veel rijke landen geldt die verplichting niet. Nederlanders hoeven vaak enkel een ESTA Amerika aan te vragen middels het ESTA formulier. Dat is een elektronisch formulier waarop reizigers o.a. aan moeten geven welke landen zij de afgelopen vijf jaar bezocht hebben.

De ESTA-aanvraag zal niet worden veranderd. In geen van de voorstellen van het ministerie wordt het woord gebruikt.

Nog geen definitief besluit

Het besluit om te gaan vragen naar sociale media-informatie is voorlopig nog niet definitief. Amerikanen mogen er de komende zestig dagen commentaar op geven. De overheidsdienst neemt er dan een besluit over. Het Congres heeft niets te zeggen over het voorstel.

Het doel van de vragen is ‘alleen diegenen toelaten die onze waarden delen en onze waarden en ons volk respecteren’, liet Trump eerder al weten in 2016. In het voorstel van het ministerie staat bovendien dat het vragen naar sociale media nodig is voor ‘identiteitscontrole’. De nieuwe regels gaan niet gelden voor diplomaten.

Sociale media

Welke sociale media precies worden doorgelicht, heeft het ministerie nog niet aangegeven. Het lijkt in ieder geval te gaan om bekende netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Bovendien is niet duidelijk wat de Amerikaanse overheid precies wil gaan controleren. Uit onthullingen van klokkenluider Edward Snoweden bleek dat Amerikaanse veiligheidsdiensten zich vooral bezighouden met netwerkanalyses. De gebruikersnamen, e-mailadressen en telefoonnummers van reizigers kunnen helpen om het netwerk van een reiziger te doorgronden.