Nieuwsbericht | | 08-09-2022 | ±5 minuten leestijd

Een bridging visa voor Australië is een tijdelijk visum ter overbrugging van de anders visumloze periode tussen twee visumaanvragen. Er zijn verschillende soorten bridging visas met ieder eigen voorwaarden en rechten, voor- en nadelen. In dit artikel vindt u meer informatie over deze tijdelijke visa voor Australië.

Geen carrièrekansen voor hoogopgeleide vrouwen met een bridging visa

Met een bridging visa kunnen de houders van een ander visum voor Australië dat al verlopen is of binnenkort verloopt toch legaal in het land blijven. Zo wordt voorkomen dat houders van een verlopen visum voor Australië onbedoeld in de illegaliteit terecht komen. Aan de bridging visas zit echter ook een schaduwkant. Zo kunnen hoogopgeleide vrouwen door de beperkingen van de bridging visas zelfs in schaarsteberoepen vaak geen carrière maken in Australië, ondanks jarenlange ervaring in hun land van herkomst. Ook omscholing wordt bemoeilijkt. Studenten die in Australië verblijven op grond van een bridging visa moeten het internationale tarief voor het collegegeld betalen, waardoor ze omgerekend duizenden euro’s meer betalen dan hun Australische medestudenten.

Bridging Visa A (BVA)

Bridging visas zijn er onder andere in de subklassen (BV)A tot en met (BV)F en BVR. Vanaf de A-categorie worden de visa verstrekt met steeds strengere voorwaarden voor de in alfabetische volgorde steeds lagere categorieën. Het Bridging Visa A (BVA) is bedoeld voor houders van een nog geldig visum, zoals het bezoekersvisum, die een nieuw visum moeten aanvragen voor een ander reisdoel, bijvoorbeeld voor een langdurige studie in Australië.

Het eVisitor visum is voldoende voor een korte studie of opleiding in Australië

Het eVisitor visum Australië is geschikt voor een kort verblijf van maximaal drie maanden in het land. Dit visum voor Australië kan niet verlengd worden en is dus niet geschikt voor een langdurige studie of opleiding. Voor een kortdurende studie of training in Australië is het eVisitor visum voor Australië echter wel voldoende, met uitzondering van (para)medische opleidingen, opleidingen tot arts en een aantal andere opleidingen. Bovendien moet u voor het aanvragen van het eVisitor visum voldoen aan alle voorwaarden van dit visum. De geldigheidstermijn van dit visum voor een kort verblijf in Australië is 12 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere reizen worden gemaakt die elk tot maximaal drie maanden mogen duren. Voor meerdere reizen binnen deze geldigheidsperiode maakt het dus niet uit als een vakantie en het volgen van een cursus door elkaar lopen, of als er eerst een vakantiereis gepland staat en dan een aparte reis voor een korte opleiding, of juist andersom. In dit geval is het dus niet nodig om een bridging visa aan te vragen.

Bridging Visa R (BVR)

Tussen het BVA en het BVR zit een wereld van verschil. Voor het BVA gelden meestal dezelfde voorwaarden als voor het vorige visum van de persoon in kwestie. Dit visum is dus vooral nodig om de uitkomst van een nieuwe visumaanvraag af te wachten in de periode dat de geldigheid van het vorige visum is verlopen. Het Bridging Visa R is daarentegen bedoeld voor mensen die in vreemdelingendetentie zitten en wachten op uitzetting uit Australië, maar voor wie dit (nog) niet mogelijk is. Dankzij het BVR kunnen zij uit detentie worden vrijgelaten in afwachting van hun uitzetting.

Bridging Visas B, C en F (BVB, BVC en BVF)

Het BVA wordt vanzelf een BVB wanneer houders van een BVA om toestemming vragen om in afwachting van de toekenning van het volgende visum voor een langer verblijf in Australië eenmalig naar een land buiten Australië te reizen. Het BVC kan worden aangevraagd als er al eerder op basis van een bridging visa een visum voor een langer verblijf is aangevraagd, maar dat overbruggingsvisum is verlopen en het uiteindelijke doel van het langere verblijf is veranderd. Een nieuwe visumaanvraag voor een lang verblijf kan pas ingediend worden als eerst het BVC is afgegeven. Meestal mag er met een BVC niet gewerkt worden. Wel is het voor houders van een bridging visa in alle categorieën mogelijk om een aparte aanvraag in te dienen voor het recht om te werken met een van deze visa voor Australië. Dit is normaal gesproken alleen zinvol als de aanvrager kan aantonen ernstige financiële problemen te hebben. Het BVC kan ook worden aangevraagd door visumaanvragers zonder legale status in Australië op voorwaarde dat zij niet eerder opgepakt zijn geweest (vanwege deze status). Het Bridging Visa F is uitsluitend voor slachtoffers van moderne slavernij of mensenhandel en wordt bijna nooit toegekend.

Bridging Visas D en E (BVD en BVE)

Het BVD wordt alleen afgegeven als de aanvrager van een nieuw visum voor een nieuw verblijfsdoel het benodigde visum door bepaalde omstandigheden (nog) niet heeft kunnen aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er op het moment van de aanvraag niemand beschikbaar was voor het benodigde interview, als de visumkosten niet juist zijn betaald of als het verkeerde aanvraagformulier is ingevuld. Een voorwaarde is dan wel dat deze zaken binnen vijf werkdagen alsnog geregeld kunnen worden. Een BVC kan in dit geval pas worden aangevraagd als men in het bezit is van het BVD. Een BVE laat iemand legaal in Australië verblijven terwijl hij of zij regelingen treft om het land te verlaten, terwijl er een immigratiekwestie wordt afgerond of terwijl hij of zij wacht op een beslissing met betrekking tot immigratie. Het BVE geeft meestal niet het recht om te werken. Wel kan er met dit tijdelijke visum van de gebruikelijke geldigheid voor bridging visas worden afgeweken. Het BVE blijft in principe geldig tot en met de 35e dag na een beslissing over de lopende aanvraag van het volgende niet-tijdelijke visum.

Meestal geen bridging visa nodig

Voor reizigers die naar Australië gaan voor een vakantie of zakenreis, is in veruit de meeste gevallen geen bridging visa nodig. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan eenvoudig online een eVisitor visum Australië aanvragen. Met dit visum mag u gedurende 1 jaar meerdere keren naar het land op reis. Elk verblijf in Australië mag tot drie maanden duren. Voor het overgrote deel van de reizigers is dit meer dan genoeg.

Let op: dit nieuwsartikel over het visum voor Australië is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het visum voor Australië.

VisumBuitenland.nl is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.nl treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.nl, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.